Etiqueta: Fernando Socías Fuster

Jurisprudencia Contencioso Administrativa

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL NOU RECURS DE CASSACIÓ. A) INTERLOCUTÒRIA DE 17 DE JULIOL DE 2017 (REC. 1271/2017).

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Contencioso Administrativa número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ: EL NOU RECURS DE CASSACIÓ.[1]✴ A) INTERLOCUTÒRIA D’1 DE MARÇ DE 2017

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contencioso Administrativa número 14

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2015. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 3117/2013. Ponent: Sr. Peces Morate. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. RECTIFICACIÓ D’ERROR

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contenciosa Administrativa Número 12

V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 90, DE 4 DE FEBRER DE 2013. RECURS NÚM. 642/2011. Ponent: Sra. Frigola Castillón. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. OBTENCIÓ DE CÒPIES DE L’EXPEDIENT PER MITJANS DE L’INTERESSAT.

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contenciosa Administrativa Número 11

A. Tribunal Suprem (Sala 3ª). 1. SENTÈNCIA DE 27 DE JUNY DE 2012. RECURS Núm. 3913/2010. Ponent: Maurandi Guillén. CONTRACTES. DISCRECIONALITAT TÈCNICA. MOTIVACIÓ. Resum dels fets:  En expedient administratiu de concessió de la gestió de llocs d’amarrament en el port

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Contenciosa Administrativa Número 10

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 8 DE MARÇ DE 2011. RECURS NÚM. 507/2007. Ponent: Sr. Fernández Valverde. URBANISME. PLANEJAMENT. RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ACTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE NORMA DE PLANEJAMENT. SES COVETES DE CAMPOS. Resum dels fets A.1 El Consell

Etiquetado con: ,