Fernando Socías Fuster

>
Fernando Socías Fuster

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’anul·lació d’una llicència urbanística genera el dret a reclamar indemnització pels danys i perjudicis derivats del seu atorgament indegut (art.…

Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la «força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada classificació dels terrenys com a sòl urbà? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 243/2022, de 6 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   Plantejament introductori La doctrina jurisprudencial coneguda amb…

L’aprovació definitiva d’un instrument de planejament amb prescripcions o la suspensió per a la seva esmena Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 506/2021, de 24 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez). Plantejament introductori La Sentència resol el recurs interposat contra l’Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme…

La comercialització d’estades turístiques en habitatges d’edificis plurifamiliars en el municipi de Palma Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 486/2021, de 10 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez).   Dades a considerar La Llei 6/2017, de 31 de juliol, relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges, va contemplar la…

(novembre 2008 – octubre 2009)   Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 43/2009, de…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2007 – octubre 2008) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÜM. 247/2007, DE…

El rescat de la concessió del túnel de Sóller: la necessitat de justificar-ho en raons d’interès públic Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 108/2021, de 15 de febrer (ponent: Sra. Frigola Castillón).   El Consell Insular de Mallorca va acordar en 2017 el rescat del contracte de concessió per a…

El decret de protecció de la posidònia i els límits dels reglaments per tipificar infraccions administratives Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 248/2021, de 21 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster). La Sentència resol el recurs interposat contra el Decret del Consell de Govern de les Illes Balears 25/2018, de 27…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2006 – novembre 2007) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM.…

(octubre 2005 – setembre 2006) Maria L. Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJIB (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart