Fernando Socías Fuster

>
Fernando Socías Fuster

La inactivitat administrativa davant una declaració responsable inexacta o falsa. Opera la prescripció o la caducitat? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 667/2023, de 12 de setembre (ponent: Sra. Frigola Castillón). Plantejament introductori La llicència ha estat, tradicionalment, el títol habilitant per a l’execució dels actes de transformació i ús…

La doctrina de la pèrdua de la caducitat guanyada en les infraccions urbanístiques Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 814/2023, de 26 d’octubre (ponent: Sr. Socías Fuster). Plantejament introductori L’acció per al restabliment de la realitat física alterada davant l’execució d’obres il·legals i no legalitzades té un termini general de…

El curiós cas de responsabilitat patrimonial d’un consell insular que va actuar per subrogació davant la inactivitat municipal Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 127/2023, de 22 de febrer (ponent: Sr. Socías Fuster). Els fets Sol·licitada una llicència urbanística a un ajuntament, aquest va deixar transcórrer els terminis sense concedir-la…

La validesa d’una notificació electrònica amb remissió de l’avís a una adreça de correu electrònic equivocada. És això un exemple de la «bona administració»? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 70/2023, de 31 de gener (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’imparable procés de transició de les notificacions en paper…

El termini de prescripció per exigir la responsabilitat patrimonial per anul·lació de llicències Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 90/2022, de 8 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza). Plantejament introductori L’anul·lació d’una llicència urbanística genera el dret a reclamar indemnització pels danys i perjudicis derivats del seu atorgament indegut (art.…

Ha perdut vigència a les Illes Balears la doctrina de la «força normativa dels fets» com a criteri per a l’obligada classificació dels terrenys com a sòl urbà? Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 243/2022, de 6 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   Plantejament introductori La doctrina jurisprudencial coneguda amb…

L’aprovació definitiva d’un instrument de planejament amb prescripcions o la suspensió per a la seva esmena Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 506/2021, de 24 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez). Plantejament introductori La Sentència resol el recurs interposat contra l’Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme…

La comercialització d’estades turístiques en habitatges d’edificis plurifamiliars en el municipi de Palma Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 486/2021, de 10 de setembre (ponent: Sra. Ortuño Rodríguez).   Dades a considerar La Llei 6/2017, de 31 de juliol, relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges, va contemplar la…

(novembre 2008 – octubre 2009)   Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 43/2009, de…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2007 – octubre 2008) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÜM. 247/2007, DE…

  • 1
  • 2
  • 4

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart