Fernando Socías Fuster

El rescat de la concessió del túnel de Sóller: la necessitat de justificar-ho en raons d’interès públic Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 108/2021, de 15 de febrer (ponent: Sra. Frigola Castillón).   El Consell Insular de Mallorca va acordar en 2017 el rescat del contracte de concessió per a…

El decret de protecció de la posidònia i els límits dels reglaments per tipificar infraccions administratives Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 248/2021, de 21 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster). La Sentència resol el recurs interposat contra el Decret del Consell de Govern de les Illes Balears 25/2018, de 27…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2006 – novembre 2007) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM.…

(octubre 2005 – setembre 2006) Maria L. Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJIB (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM.…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2004 – setembre 2005) Maria L. Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Constitucional) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJIB (Civil) Antonio J. Terrosa Garcia President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL…

JURISPRUDÈNCIA (setembre 2003 – setembre 2004) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJIB (Dret Civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJIB (Civil) Antonio J Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Maria L. Torres Bonet Lletrada del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Constitucional) Dret civil balear A. Sala…

JURISPRUDÈNCIA (desembre 2002 – juliol 2003) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJB (Dret Civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJB (Civil) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomita Mercadal Advocat (Laboral) Maria Tones Bonet Doctora en Dret (Constitucional) Dret civil balear A. Sala Civil i Penal, actuant com a Sala Civil, del Tribunal Superior de Justícia.…

JURISPRUDÈNCIA (gener-novembre, 2002) Miquel Masot Miquel Magistrat del TSJB (Dret Civil balear) Mariano Zaforteza Fortuny Magistrat del TSJB (Civil) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Maria L. Torres Bonet Doctora en Dret (Constitucional) Dret Civil balear. Sala Civil i Penal, actuant com a Sala Civil, del Tribunal Superior de Justícia. SENTÈNCIA 1/2001, DE…

La protecció del medi ambient i de l’entorn urbà com a justificació dels límits en la Directiva de serveis en el mercat interior Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 144/2020, de 28 d’abril (ponent: Sr. Delfont Maza). La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre,…

El cas Airbnb. La confrontació de la política turística balear amb les noves formes de comercialització turística per internet Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 158/2020, de 29 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   L’ordenació de l’activitat turística per part de les administracions públiques competents s’ha ajustat durant anys als…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart