Etiqueta: Ferran Gomila Mercadal

Jurisprudencia Balear

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 689/2017, DE 19 DE SETEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. Sempere Navarro. CADUCITAT

Etiquetado con: ,

Jurisprudencia Laboral número 15

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 853/2016, DE 18 D’OCTUBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA. Ponent: Sr. López García de la Serrana.

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Laboral número 14

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 5654/2015, DE 24 DE NOVEMBRE, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ ORDINARI NÚM. 154/2015. Ponent: Sr. Salinas Molina. ACOMIADAMENT COL·LECTIU. TERMINI D’EXECUCIÓ

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Laboral Número 12

VI. Laboral A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 22 DE JULIOL DE 2013, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 1380/2012. Ponent: Sr. Desdentado Bonete. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE INDEFINIT NO FIX DE PLANTILLA

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Laboral Número 11

A. Sala IV [Social] del Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA D’1 DE MARÇ DE 2008, DICTADA EN EL  RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE DOCTRINA NÚM. 4478/2010. Ponent: Sr. Gonzalo Moliner Tamborero. MÒDUL DE RETRIBUCIÓ DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES.

Etiquetado con: ,

Jurisprudència Laboral Número 10

A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 3 DE MAIG DE 2011, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ PER A LA UNIFICACIÓ DE LA DOCTRINA NÚM. 2170/2010. Ponent: Sr. Gullón Rodríguez. INOPERÀNCIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA COM A ELEMENT DEFINITORI DE

Etiquetado con: ,