Ferran Gomila Mercadal

>
Ferran Gomila Mercadal

Les extincions múltiples i consensuades de contractes de treball, per iniciativa patronal, computen als efectes de l’acomiadament col·lectiu Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació núm. 61/2023) núm. 558/2023, de 19 de setembre, (ponent: Sr. Moralo Gallego). La superació de les fingides aparences de voluntarietat obrera de les extincions Comptem amb l’antecedent d’una sentència anterior del…

L’extinció de la relació especial de treball dels interns en centres penitenciaris. Reconeixement del dret a la reparació Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 335/2022) núm. 566/2023, de 19 de setembre (ponent: Sr. Sempere Navarro). La dues presons dels penats en centres penitenciaris La primera obvietat de la…

La ceguesa, als efectes de delimitar la gran invalidesa, s’ha d’avaluar amb perspectiva subjectiva, considerant l’impacte real i personal de la pèrdua de visió Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de la doctrina núm. 1776/2020) núm. 200/2023, de 16 de març (ponent: Sr. Molins García-Atance). Un canvi de criteri copernicà per…

L’acomiadament disciplinari de la persona treballadora sense conferir-li audiència prèvia i l’article 7 del Conveni 158 de l’Organització Internacional del Treball Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (recurs de suplicació núm. 454/2022) núm. 68/2023, de 13 de febrer (ponent: Sr. Agustí Maragall). Un sentència revolucionària o més aviat una pretèrita indolència descurada…

La nul·litat de l’acomiadament injustificat amb vulneració de drets fonamentals comporta la condemna a una indemnització addicional per dany moral Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 4322/2019) núm. 179/2022, de 23 de febrer (ponent: Sr. Moralo Gallego). L’art. 183.1 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de…

La reversió del servei externalitzat no pot convertir el contracte de treball que era indefinit, fix i permanent, en un contracte de treball indefinit però no fix Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a la unificació de la doctrina núm. 3779/2020) núm. 86/2022, de 28 de gener (ponent: Sr. Bodas Martín). Els punts de…

La defensa contra l’acomiadament laboral també comporta la possibilitat d’impugnació individual dels acomiadaments col·lectius pactats Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 140/2021, de 12 de juliol (ponent: Sr. González-Trevijano Sánchez). La tripleta de defenses jurisdiccionals que són factibles en el cas de produir-se un acomiadament col·lectiu La tortuosa redacció de l’art. 124 de la Llei 36/2011,…

L’exhaustivitat de les mesures i prevencions en torn dels instruments personals i col·lectius de protecció dels servidors públics contra la pandèmia COVID-19 posa contra les cordes les administracions públiques Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació ordinari) núm. 425/2021, de 22 d’abril (ponent: Sr. Bodas Martín). L’enunciat d’aquest comentari no pot ser considerat desmesurat, a la vista…

JURISPRUDÈNCIA (novembre 2009 – octubre 2010) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio ]. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÜM. 22/2010, DE…

(novembre 2008 – octubre 2009)   Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 43/2009, de…

  • 1
  • 2
  • 4

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart