Carlos Gómez Martínez

A voltes amb el crèdit «revolving» Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 117/2019, de 22 de març (ponent: Sr. Gibert Ferragut). El demandant havia subscrit amb l’entitat financera demandada un crèdit «revolving» amb un interès remuneratori fixat en un 22 %. Es discuteix si aquest interès és abusiu o usurari o no. La correcta comprensió d’aquesta…

Modificació de la capacitat i divorci. L’Alzheimer d’un dels membres acaba afectant tota la família Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 82/2019, de 14 de març (ponent: Sr. Oliver Koppen). La Sentència aborda un tema de rabiosa actualitat ja que es refereix a la situació delicada per la qual travessa una família en què conflueixen…

No hi ha mutatio libelli malgrat l’augment substancial de la petició de la demanda Sentència de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de Balears núm. 435/2019, de 18 de juny (ponent: Sr. Ramón Homar). La Llei d’enjudiciament civil de 2000 (LEC) és especialment estricta en la prohibició de la mutatio libelli (art. 412). L’efecte combinat de l’art. 400, que concentra la…

rjib17 LLIBRES Carlos Gómez Martínez Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (Noticiari de fets memorables de Mallorca (1749-1828). Edició i estudi preliminar de Carme Simó Roca) NOTICIARI DE FETS MEMORABLES DE MALLORCA (1749-1828). Edició i estudi preliminar de Carme Simó Roca. G. NADAL I HUGUET. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2018. En Gabriel Nadal i Huguet va…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Carlos Gómez Martínez Magistrat del TSJIB (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. INTERLOCUTÒRIA DE LA SECCIÓ TERCERA NÚM. 160/2017, DE 30 DE NOVEMBRE. Ponent: Sr. Gómez Martínez. FORMULACIÓ EXTEMPORÀNIA DE L’OPOSICIÓ PER CLÀUSULES ABUSIVES EN UN PROCÉS D’EXECUCIÓ. Resum dels fets: la Interlocutòria de primera instància desestima l’oposició a l’execució hipotecària per haver-se interposat quan ja…

rjib17 ESTUDIS SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD: DERECHOS Y OBLIGACIONES Carlos Gómez Martínez Magistrado Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears I. Introducción. II. La solidaridad. III. La ley. IV. La ley y los derechos fundamentales. V. La ley como delimitadora del espacio de participación ciudadana. RESUMEN En un contexto de pluralidad cultural y de demandas de reconocimiento de identidad, la…

rjib16 COMENTARIS I NOTES LES CLÍNIQUES JURÍDIQUES COM A FORMES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I EINES DE JUSTÍCIA SOCIAL Margalida Capellà i Roig Professora contractada doctora de dret internacional públic Universitat de les Illes Balears Carlos Gómez Martínez President de la Secció 3a de l’Audiència Provincial de les Illes Balears Coordinador de la Clínica Jurídica de la Fundació Monti-Sión Solidària I. Introducció.…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial President de l’Audiència Provincial (des del 17 de setembre de 2004 fins al 26 de març de 2015) (Civil) III. Civil Audiència Provincial 1. SENTÈNCIA DE LA SECCIÓ QUARTA NÚM. 105/2017, DE 22 DE MARÇ. Ponent: Sr. Latorre López. L’ADQUIRENT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS EXERCITA ACCIÓ DE RESOLUCIÓ DEL…

rjib16 LLIBRES Carlos Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial (Función notarial y jurisdicción voluntaria) FUNCIÓN NOTARIAL Y JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2017. I Carlos JIMÉNEZ GALLEGO, notari de Palma, ens té malavesats als integrants de la comunitat jurídica balear ja que, des de 2016 a final de l’any 2017, ha publicat tres obres importants d’aquestes…

rjib15 LLIBRES C. Gómez Martínez Magistrat de l’Audiència Provincial (La nueva coordinación Realidad-Catastro-Registro. Comentario jurídico a la Ley 13/2015, de 24 de junio) LA NUEVA COORDINACIÓN REALIDAD-CATASTRO-REGISTRO. COMENTARIO JURÍDICO A LA LEY 13/2015, DE 24 DE JUNIO. C. JIMÉNEZ GALLEGO. València: Tirant lo Blanch, 2016. I Quan gairebé no ha passat un any des de l’aparició del seu darrer llibre…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart