Carlos Gómez Martínez

>
Carlos Gómez Martínez

La doctrina del TJUE sobre l’IRPH i la seva recepció a Balears Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juliol de 2023 (Assumpte C‑265/22). Plantejament del problema La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de juliol de 2023 respon a un reenviament prejudicial plantejat pel Jutjat de Primera Instància núm.…

Els interessos usuraris en els crèdits «revolving» Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem núm. 442/2023, de 15 de febrer (ponent: Sr. Sancho Gargallo). La crisi financera de 2008 va canviar moltes coses, entre elles, el paper del jutge en el procés civil quan la part demandada és un consumidor. Com és ben sabut, la crisi va tenir el…

Pensió d’aliments i ERTO Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 19/2022, de 17 de gener (ponent: Sr. Oliver Koppen). Aquesta Sentència presenta interès per la seva actualitat i vinculació als problemes socials derivats de la pandèmia COVID-19, i tracta la qüestió, sempre debatuda, del moment en què s’extingeix l’obligació de l’ascendent de prestar aliments al…

Tràfec entre els tribunals d’instància, Suprem i Europeu en matèria de protecció al consumidor Sentència de la Secció Cinquena de la Audiència Provincial de Balears núm. 25/2022, de 19 de gener (ponent: Sra. Sola Ruiz). Plantejament de la controvèrsia En la demanda iniciadora del litigi s’instava la nul·litat d’una clàusula de l’escriptura de préstec amb garantia hipotecària en què s’establia…

Impacte de la COVID-19 en la jurisdicció civil. Dues interlocutòries de mesures cautelars que apliquen la regla de la clàusula rebus sic stantibus Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 40/2021, de 9 de març (recurs núm. 608/2020; ECLI:ES:APIB:2021:111) (ponent: Sr. Izquierdo Téllez). Interlocutòria de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears, núm. 87/2021, de…

JURISPRUDÈNCIA (novembre 2009 – octubre 2010) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio ]. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÜM. 22/2010, DE…

(novembre 2008 – octubre 2009)   Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 43/2009, de…

LLIBRES Josep M. Quintana Petrus Registrador de la Propietat (Comentaris a l’Estatut d’autonomia de les illes Balears) Maria Ballester Cardell Professora de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears (L’estatut dels regidors a les Illes Balears) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial de les Illes Balears (Sobre Derecho y argumentación) COMENTARIS A L’ESTATUT DE LES ILLES BALEARS.…

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2007 – octubre 2008) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) Fernando Socios Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa Administrativa) Ferran Gomila Mercadal Advocat (Laboral) Constitucional SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÜM. 247/2007, DE…

L’habitatge en temps de crisi: la situació de vulnerabilitat no és títol per a l’ocupació immobles Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 301/2020, de 9 de juliol (ponent: Sr. Latorre López). Sentència de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Balears núm. 404/2020, de 19 d’octubre (ponent: Sr. Gibert Ferragut). Sentència de la Secció Tercera…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart