Fernando Socías Fuster

L’ampliació del Parc Nacional de Cabrera. Les competències autonòmiques en la mar territorial Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem núm. 1507/2020, de 12 de novembre (ponent: Sr. Herrero Pina). La protecció del medi ambient en els territoris insulars afecta sovint a zones costaneres amb el que no són estranyes les col·lisions entre les competències autonòmiques en matèria…

La reducció del termini de prescripció de les ordres de demolició a tan sols cinc anys, per efecte de la reforma de l’article 1964 Cc Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 261/2019, de 29 de maig (ponent: Sr. Socías Fuster). La conseqüència immediata a la constatació d’obres il·legals i no…

La interpretació restrictiva de la legitimació activa com a obstacle al control de l’activitat administrativa i a l’efectivitat del principi de «bona administració» Sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 73/2019, de 5 de febrer (ponent: Sr. Delfont Maza) i núm. 348/2019, de 23 de juliol de 2019 (ponent: Sra. Frigola Castillón).…

La resposta a una declaració responsable o comunicació prèvia que no compleixi amb els requisits materials per a l’inici de l’activitat no pot ser «tenir-la per desistida» Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 177/2019, de 10 d’abril (ponent: Sr. Socías Fuster).   El dret administratiu espanyol ha aprofitat unes dècades…

rjib17 JURISPRUDÈNCIA (gener 2018-desembre 2018) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA NÚM. 1999/2018, DE 28 DE MAIG. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 2443/2016. Ponent: Sr. Trillo Alonso. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ACTE LEGISLATIU. DESCLASSIFICACIÓ DE TERRENYS. Resum dels fets: mitjançant la Llei del Parlament balear 4/2008, de 14 de maig, de mesures…

rjib16 JURISPRUDÈNCIA (gener 2017-desembre 2017) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL NOU RECURS DE CASSACIÓ. A) INTERLOCUTÒRIA DE 17 DE JULIOL DE 2017 (REC. 1271/2017). Ponent: Sr. Córdoba Castroverde. PREPARACIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ QUE ES CONSIDERA QUE INFRINGEIX, ALHORA, NORMES AUTONÒMIQUES I ESTATALS. B)…

rjib15JURISPRUDÈNCIA (gener 2016-desembre 2016) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. INTERLOCUTÒRIES DE LA SECCIÓ D’ADMISSIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ: EL NOU RECURS DE CASSACIÓ.✴ A) INTERLOCUTÒRIA D’1 DE MARÇ DE 2017 (REC. CAS 88/2016). Ponent: Sr. Huelin Martínez de Velasco. LA INCONGRUÈNCIA OMISSIVA DE LA SENTÈNCIA I EL RECURS DE CASSACIÓ.…

rjib14 JURISPRUDÈNCIA (novembre 2014-desembre 2015) Fernando Socías Fuster Magistrat del TSJIB (Contenciosa administrativa) V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Suprem 1. SENTÈNCIA DE 23 DE JUNY DE 2015. RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 3117/2013. Ponent: Sr. Peces Morate. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN EL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA. Resum dels fets: el Consell Insular de Mallorca va aprovar definitivament la Modificació…

V. Contenciosa administrativa A. Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 1. SENTÈNCIA NÚM. 90, DE 4 DE FEBRER DE 2013. RECURS NÚM. 642/2011. Ponent: Sra. Frigola Castillón. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. OBTENCIÓ DE CÒPIES DE L’EXPEDIENT PER MITJANS DE L’INTERESSAT. Resum dels fets: el recurrent va demanar a l’Administració poder obtenir còpies dels documents d’un expedient en el qual figurava…

A. Tribunal Suprem (Sala 3ª). 1. SENTÈNCIA DE 27 DE JUNY DE 2012. RECURS Núm. 3913/2010. Ponent: Maurandi Guillén. CONTRACTES. DISCRECIONALITAT TÈCNICA. MOTIVACIÓ. Resum dels fets:  En expedient administratiu de concessió de la gestió de llocs d’amarrament en el port de Formentera, l’Autoritat Portuària de l’Estat va resoldre el concurs segons la valoració d’una “comissió tècnica de valoració” que va…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart