(novembre 2008 – octubre 2009)   Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrosa García President del TSJIB (Penal) Fernando …

Jurisprudencia Leer más »

JURISPRUDÈNCIA (octubre 2007 – octubre 2008) Maria Torres Bonet Secretària general del Consell Insular d’Eivissa (Constitucional) Miquel Masot Miquel Advocat (Dret civil balear) Carlos Gómez Martínez President de l’Audiència Provincial (Civil) Antonio J. Terrasa García President del TSJIB (Penal) Fernando …

JURISPRUDÈNCIA Leer más »

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 68/2021, de 18 de març (Ple) (ponent: Sr. González Rivas). La impugnació de la nova legislació …

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Leer más »

L’habitatge en temps de crisi: la situació de vulnerabilitat no és títol per a l’ocupació immobles Sentència de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Balears núm. 301/2020, de 9 de juliol (ponent: Sr. Latorre López). Sentència de la Secció …

L’habitatge en temps de crisi: la situació de vulnerabilitat no és títol per a l’ocupació immobles Leer más »

La jurisdicció social és competent per conèixer de la reclamació de l’import corresponent a l’IRPF per la quantitat percebuda pel treballador en concepte d’indemnització per extinció contractual Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem (recurs de cassació per a …

La jurisdicció social és competent per conèixer de la reclamació de l’import corresponent a l’IRPF per la quantitat percebuda pel treballador en concepte d’indemnització per extinció contractual Leer más »

La «cosa jutjada» pot perdre l’empremta d’immutabilitat de la situació jurídica creada per sentència ferma quan confronta litigis individuals amb un litigi arbitrat en matèria de conflicte col·lectiu Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Balears …

La «cosa jutjada» pot perdre l’empremta d’immutabilitat de la situació jurídica creada per sentència ferma quan confronta litigis individuals amb un litigi arbitrat en matèria de conflicte col·lectiu Leer más »

La jubilació activa no procedeix quan la contractació de personal la duu a terme la persona física que en realitat és el soci únic d’una societat mercantil Sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes …

La jubilació activa no procedeix quan la contractació de personal la duu a terme la persona física que en realitat és el soci únic d’una societat mercantil Leer más »

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’inconstitucionalitat) núm. 68/2021, de 18 de març (Ple) (ponent: Sr. González Rivas). La impugnació de la nova legislació …

Delimitació, i extensió, de l’àmbit de la normativa bàsica estatal en matèria de contractació del sector públic Leer más »

La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa Sentència del Tribunal Constitucional (recurs d’empara) núm. 35/2021, de 18 de febrer (Ple) (ponent: Sra. Roca Trías). La resolució judicial originària i …

La configuració de la darrera paraula en el procés penal com a manifestació del dret fonamental a la defensa Leer más »